ربات دلتا

ربات دلتا

مشخصات ربات دلتا:

حرکت در 3 محور
امکان انتقال بار با وزن های متفاوت

کاربرد ربات دلتا:

صنایع بسته بندی و غذایی
جابجایی و مرتب کردن محصولات در زمان بسته بندی
جابجایی روی محل های ثابت و متحرک

دیدگاه شما برای “ربات دلتا”